Myśl dnia

Dziś obchodzimy

św. Antoniego, opata, wspomnienie
Dzień Judaizmu

Imieniny

Antoniego, Jana

myśl dnia
„Nie wolno się gniewać: gniew, jak bumerang, wraca do tego, co go cisnął.”
Maria Rodziewiczówna
czytanie

Hbr 3, 7-14
Ps 95
Mk 1, 40-45
liturgia dnia

Nekrologi (0)

Odeszli do Pana w 2019r.

Średnia zgonu w 2019r. 91 l

12 maj 2018

14.05.2018r. - 20.05.2018r.


Poniedziałek
700

1. + Tadeusza Woźniaka wm-c po śm. – od żony Marii.
2. + Stefana Burzyńskiego – od rodz. Mierczaków i Pielużków.
1800
1. + Grzegorza w 6 r. śm., Mieczysława Smugów; Mariana Librowskiego; Mieczysławy Adamus.
2. + Krzysztofa Żabickiego w r. śm.
1800
Msza św. o urodzaje - BUJNICZKI

Wtorek
700
1. + Ireny, Jana Krasoniów w r. śm.
2. + Sabiny Jabłeckiej – od Danuty Jabłeckiej z rodz.
1800
1. + Zenobii Budzkiej w 10 r. śm.
2. + Mariana Kacprzyckiego w r. śm.
1800
Msza św. o urodzaje - SZCZEPANOWICE

Środa
700
1. + Henryka Strzelińskiego – od rodz. Sawikowskich.
1800
1. + Zofii, Leona Rozpończyków.
2. + Zofii Kurmanowskiej w 11 r. śm. – od męża; + Anny, Stanisława Kurmanowskich; Władysławy i Józefa Chyckich.
1800
Msza św. o urodzaje - PLUCICE

Czwartek
700
1. + Zofii Krak w m-c po śm. – od córki Jadwigi.
1800
1. + Mariana Łęgowiaka w 15 r. śm.
2. + Zofii, Antoniego, zm. z rodz. Woźniaków.
1800
Msza św. o urodzaje - KOLONIA PLUCICE

Piątek
700
1. + Mariana Jarzębskiego w m-c po śm. – od córki Bożeny z rodz.
2. + Bogdana Krzciuka – od Jadwigi i Jacka Malczewskich.
3. + Marka Romanowskiego – od Anny Romanowskiej z rodz.
1800
W int. zmarłych do Miłosierdzia Bożego:
+ Andrzeja Tkaczyka – od Piotrka z narzeczoną.
+ Mariana Malca – od wnuczka Dawida z Pauliną.
+ Rudolfa Langa – od szwagra Józefa z rodz.
+ Janiny Zawiszy – od Wiesławy Adamskiej z rodz.
+ Józefy Milczarek – od Zdzisława Gątkowskiego.
+ Henryka Jakubika – od sąsiadów Dzierżawskich.
+ Bogdana Nurkowskiego – od brata Wiesława.
+ Janiny Włóki – od siostry Krystyny z rodz.
+ Piotra Ziemby – od sąsiadów.
+ Zbigniewa Tyla – od mieszk. ul 3 maja.
+ Antoniego Krzciuka – od wnuczka Marka z rodz.
+ Anny Kawałek – od chrześniaka Bartosza z żoną.
+ Reginy Woszczyk – od prac. Firmy AGMAR
+ Jadwigi Kalecińskiej – od Ryszarda z rodz.
+ Wiesława Komorowskiego – od mieszk. ul. W. Łokietka.
+ Teresy, Zdzisława Rabskich; Balbiny, Wojciecha Ziembów.
+ Janiny, Franciszka, Józefy Gogul; Józefy Bielak.

Sobota
700
1. - W intencji Piotra z racji 18 r. ur. o Boże błog. – od rodziców i brata.
2. - W intencji Parafian.
1800
1. + Marcina Skorupy w 42 r. śm. – od córki.
2. + Zofii, Stanisława Kukulskich; Honoraty, Wacława, Romana Kuczerskich.

Niedziela
700
1. + Piotra, Sabiny Dzierżawskich; zm. z rodz. Białkowskich.
900
1. + Eugeniusza Krupy; Zofii, Stefana, Jana Cyanów; zm. z rodz. Kopytków.
1015
1. + Stanisława, Eleonory, Andrzeja, Józefa, Piotra, Franciszka, Marianny Dębskich; Stanisława, Stefanii Leśniewskich.
1130
1. - Wiesława z okazji 80 r. ur. o Boże błog., łaskę dobrego zdrowia – od żony i dzieci i wnucząt.
2. - W intencji ruchu ludowego.
1700
1. + Mariana Wojtunika w 4 r. śm.; Stanisława Pietrasa.

© 2019 Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach