Myśl dnia

Dziś obchodzimy

Zwiastowanie Pańskie, uroczystość
Dzień Świętości Życia

Imieniny

Marii, Wieńczysława

myśl dnia
„Życie to powieść Boga. Pozwólmy Mu ją pisać.”
Isaac Bashevis Singer
czytanie

Iz 7, 10-14
Ps 40
Hbr 10, 4-10
Łk 1, 26-38
liturgia dnia

Nekrologi (0)

Odeszli do Pana w 2019r.

Średnia zgonu w 2019r. 76,3 l

04 listopad 2018

05.11.2018r. - 11.11.2018r.


Poniedziałek

700
1. + Józefa Olczyka w m-c po śm. – od żony Janiny.
1700
Msza św. w int. zmarłych – OKTAWALNA IV

Wtorek
700
1. + Ireny w 9 r. śm. Stanisława Kukulskich; zm. z rodz. Wawrzyńczyków i Kukulskich.
2. + Marianny Wawszczak – od Grażyny z rodz.
1700
Msza św. w int. zmarłych – OKTAWALNA V

Środa
700
1. + Stanisława Kraka – od Wiesława Dąbkowskiego.
2. + Mieczysława Zatorskiego – od rodz. Ziębów.
1700
Msza św. w int. zmarłych – OKTAWALNA VI

Czwartek
700
1. + Stanisława Paleja – od Barbary Niepsuj z rodz.
2. + Leokadii Cyran – od znajomych Gosi i Waldka.
3. + Edwardy Krasoń – od wnuczka Andrzeja z rodz.
1700
Msza św. w int. zmarłych – OKTAWALNA VII

Piątek
700
1. + Stanisława Brosia – od rodz. Librowskich.
2. + Zofii Majdziak – od synowej Anny z rodz.
1700
Msza św. w int. zmarłych – OKTAWALNA VIII

Sobota
700
1. + Teresy Szulc w 2 r. śm.; Marianny, Stanisława, Henryka Grabowskich, Marianny, Stefana Szulców.
2. + Władysława w r. śm. Leokadii, Feliksa Możdżeniów.
3. + W int. rodziców Igora o pociechę duchową i potrzebne łaski.
1700
1. + Stefanii w r. śm. Jana, Jana Chojków; Marka Tarnowskiego; Teresy, Jana Woźniaków
2. + Stanisława, Michaliny Włóków; Janiny Włodarczyk, zm. z rodz. Włodarczyków.

Niedziela
700
1. + Katarzyny i Przemysława w r. ślubu o zdrowie potrzebne łaski i błog. Boże.
900
1. + Krzysztofa w 29 r. śm., Wiktora, Franciszka, Zofii Szulców; Marii, Mariana Maliszewskich; Franciszka, Józefy Bajonów.
1015
1. + Witolda Parchatki w racji imienin – od syna Mariusza z rodziną.
1130
1. - Za Ojczyznę
2. - W int. Jadwigi i Marka z okazji 50 r. ślubu o zdrowie Boże błog. Potrzebne łaski z podziękowaniem za te już otrzymane
1700
1. + Marianny w 14 r. śm., Zygmunta w 19 r. śm. Krasoniów; Wandy, Stanisława, Wojciecha Barczyków; Marianny Kowalskiej.

© 2019 Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach