Myśl dnia

Dziś obchodzimy

św. Antoniego, opata, wspomnienie
Dzień Judaizmu

Imieniny

Antoniego, Jana

myśl dnia
„Nie wolno się gniewać: gniew, jak bumerang, wraca do tego, co go cisnął.”
Maria Rodziewiczówna
czytanie

Hbr 3, 7-14
Ps 95
Mk 1, 40-45
liturgia dnia

Nekrologi (0)

Odeszli do Pana w 2019r.

Średnia zgonu w 2019r. 91 l

INTENCJE MSZALNE

14.01.2019r. - 20.01.2019r.


Poniedziałek

700

1. + Tytusa Mielczarka – od Jana Kaniowskiego z rodz.
2. + Marka Szelki – od Marcina i Sylwii Korzelów z dziećmi.
3. + Czesława Zięby – od Krzysztofa z rodz.
1700
Mszy Świętej nie ma - KOLĘDA.

Wtorek
700

1. + Mirosławy Krasoń – od Agnieszki z rodz.
2. + Marcela Buckiego – od sąsiadów Swalskich.
3. + Stanisława Kuligowskiego – od rodz. Rawickich.
4. + Marianny Ciesielskiej – od sąsiadki Genowefy.
1700
Mszy Świętej nie ma - KOLĘDA.

Środa
700

1. + Emilii Mili – od rodz. Czajkowskich.
2. + Teresy Szulc – od rodz. Krawczyków ze Szczukocic.
3. + Janiny Stemplewskiej – od pracowników PKP Energetyka.
1700
Mszy Świętej nie ma - KOLĘDA.

Czwartek
700

1. + Jana w r. śm., Anny Cieślińskich; Marianny Ślęzak.
2. + Barbary Witkowskiej – od najbliższych sąsiadów.
3. + Stanisława Sołtysiaka – od sąsiadów Zawiszów i Woźniaków.
4. + Eugenii Iznerowicz – od pracowników firmy „Power Trans”.
1700
Mszy Świętej nie ma - KOLĘDA.

Piątek

700
1. + Aleksy Fili – od rodz. Muchów.
2. + Lucjana Filipowskiego – od ucz. Pogrzebu.
1700
Msza św. za zmarłych do Bożego Miłosierdzia.
+ Danuty Kuligowskiej – od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz pracowników Gimnazjum w Gorzkowicach.
+ Anny Fili – od kuzynki Zosi z rodz.
+ Jarosława Karlińskiego – od Wójta i kierownictwa Gminy Gorzkowice.
+ Konrada Orłowskiego – od rodz. Zborowskich.
+ Mariana Wziętala – od koleżanek cioci Basi z pracy z firmy KTL.
+ Antoniego Woźniaka – od Haliny Zbroi z Radomska.
+ Adama Synowca – od rodz. Mergnerów i Foglów.
+ Eugeniusza Kraka – od kierownictwa i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowicach.
+ Lecha Kulczyńskiego – od Koła Górników Gorzkowice.
+ Tadeusza Kubiaka – od sąsiadów bloku przy ul. Warszawskiej.
+ Henryka Strzelińskiego – od teściowej Życińskiej.
+ Danuty Kuligowskiej – od rodz. Świstaków.
+ Kazimierza Filipowskiego 30 r. śm., Janiny Wachnik 29 r. śm.; zm. z ich rodzin.
+ Piotra Rybaka – od pracowników elektrowni Bełchatów.

Sobota
700

1. + Henryka Jakubika z racji imienin – od cioci Marianny Jakubik z rodz.
2. + Stefana w 16 r. śm., Marianny Ociepów.
3. + Tadeusza Klekocińskiego – od ucz. pogrzebu.
4. + Pawła Olasa – od rodz. Grąboszów.
1700
Mszy Świętej nie ma - KOLĘDA.

Niedziela
700
1. + Jana Burdy w r. śm..
900
1. + Barbary, Edwarda Nowaków, zm.z rodz. Nowaków i Filów.
1015
1. - W int. Mieczysława Pielużka z racji 50 r. ur. o Boże błog. potrzebne łaski i dobre zdrowie.
1130
1. - Natalii z okazji 18 r. ur. o zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski w dorosłym życiu.
2. - Leona z racji 1 r. ur. o potrzebne łaski i Boże błog.
1700
1. + Mariusza Krupy.

© 2019 Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach