Myśl dnia

Dziś obchodzimy

2 Niedziela Wielkiego Postu

Imieniny

Wiktora, Cezarego

myśl dnia
„Nawrócić się to nauczyć się kochać.”
Marek Dziewiecki
czytanie

Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
Ps 116B
Rz 8, 31b-34
Mk 9, 2-10
liturgia dnia

Nekrologi (0)

Odeszli do Pana w 2018r.

Średnia zgonu w 2018r. 77,9 l

INTENCJE MSZALNE

26.02.2018r. - 04.03.2018r.


Poniedziałek
700

1. + Stanisława Kraka – od żony i syna Dawida.
2. + Krzysztofa Walczaka – od mieszk. Sobakowa.
1700
1. + Fabiana Wawrzyńczaka
2. + Zofii Piątkowskiej – od Danuty i Grzegorza Naporów

Wtorek
700
1. + Stanisławy Kuchty – od mieszk. bl. 34.
2. + Stefana Burzyńskiego – od Piotra Jarzębskiego  z rodz.
1700
1. - Przemka z okazji 8 r. ur., o zdrowie Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
2. - W int. Bogu wiadomej.

Środa
700
1. + Marianny Wawszczak w m-c po śm. – od syna Grzegorza z rodz.
2. + Lucyny Możdżeń – od Marka Goszcza.
3. + Sabiny Jabłeckiej – od Strzeleckich.
1700
1. + Anieli, Stanisława Malców; Józefa, Bronisławy Kowalskich; Grażyny i Mariana Malców.
2. + Marii Kluk – od siostry Janiny z rodz.

Czwartek
700
1. + Grzegorza Marusińskiego w m-c po śm. – od żony.
2. + Anny Wach w m-c po śm. – od syna Sławomira z rodz.
3. + Henryka Strzelińskiego – od rodz. Wacheckich.
1700
1. + Genowefy, Mieczysława Marszalików.
2. + Danuty Kuligowskiej w m-c po śm. – od Wiesława Burzyńskiego z rodz.

Piątek
700
1. + Bogdana Krzciuka – od chrzestnej Edyty  z rodz.
2. + Anny Krzciuk –od syna Łukasza z rodz.
1700
1. + W int. zmarłych w miesiącu lutym:
+ Anny Wach – od Józefa Wacha z rodz.
+ Grzegorza Marusińskiego – od syna Marcina z rodz.
+ Marianny Rybak – od syna Krzysztofa z rodz.
+ Stefanii Masłowskiej – od Wnuczka Dariusza z rodz.
+ Wiesława Komorowskiego – od syna Marka z rodz.
+ Jadwigi Kalecińskiej – od brata Zbigniewa z dziećmi.
2. + Wiesławy Adamskiej – od sąsiadów Mazurkiewiczów.

Sobota
700
1. + Andrzeja Tkaczyka – od szwagierki Lilii z rodz.
2. - W int. Parafian.
1700
1. - W int. + Kazimierza Żabickiego z racji imienin; Sławomira, Kazimierza Orlików z racji imienin; zm. z rodz. Orlików, Kaniowskich, Stępniów.
2. + Honoraty, Bolesława Lipińskich w r. śm.

Niedziela
700
1. - W int. +  Kazimierza z racji imienin; Alicji Wodów; zm. z rodziny Wodów i Dębskich.
900
1. + Juliana w r. śm., Stefanii, Jerzego, ks. Antoniego Rawickich; zm. z rodz. Rawickich i Kuligowskich.
1015
1. + Heleny, Stanisława, Czesława Kukulskich
1130
1. - W int. Damiana z okazji 18 r. ur. o zdrowie i błog. Boże i potrzebne łaski w dorosłym życiu.
1700
1. + Stanisława w 8 r. śm., Andrzeja Wawrzyńczaków.

© 2018 Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach