Myśl dnia

Dziś obchodzimy

św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

Imieniny

Alberta, Leopolda

myśl dnia
„Przebaczyć to znaczy nie mścić się; nie odpłacać złem za zło. To znaczy kochać.”
Lew Tołstoj
czytanie

Flm 7-20
Ps 146
Łk 17, 20-25
liturgia dnia

Nekrologi (0)

Odeszli do Pana w 2018r.

Średnia zgonu w 2018r. 74 l

INTENCJE MSZALNE

12.11.2018r. - 18.11.2018r.


Poniedziałek

700
1. + Stanisława Pietrasa – od Wiesławy i Stanisława Jureńczyków.
2. + Józefa Czupryna – od Iwony Krupy z rodz.
1700
1. + Zdzisława, Natalii Malców.
2. + Janiny i Tadeusza Próchnickich w r. śm. – od dzieci.

Wtorek
700
1. + Bolesława Snażyka – od chrześnicy Mirosławy z rodz.
2. + Henryka Jakubika – od teściów Cichoszów.
1700
1. + Ks. Grzegorza w r śm., Wiktorii, Jana Zabłockich.
2. + Piotra Rybaka – od Ewy i Tomasza Mirków.

Środa
700
1. + Anny Fili – od kuzynki Jasi z rodz.
2. + Henryki Kaczmarek – od rodz. Spławińskich.
1700
1. + Adama Synowca – od siostrzenicy Marysi z rodz.
2. + Aureli Kuśmierz – od Barbary Wieczorek z rodz.

Czwartek
700
1. - W int. Pawła z ok. urodzin o Boże błog. i potrzebne łaski, opiekę MB.
2. + Stanisława Kłysa – od rodz. Słowińskich i Jadwigi Wiernickiej.
3. + Aliny Olas – od Jana Kaniowskiego z rodz.
1700
1. + Mariana Jarzębskiego – od Chóru parafialnego.
2. + Joanny, Józefa Pielużków – od córki Aleksandry; zm. z rodz. Świstaków i Pielużków.

Piątek
700
1. + Edmunda Rawickiego; Heleny, Włodzimierza, Antoniego Kukulskich.
2. + Mariana Jureńczyka w m-c po śm. – od syna Waldemara z rodz.
3. + Wiesława Koniarskiego – od syna Andrzeja.
4. + Krystyny Andrzejewskiej – od córki Eli z rodz.
1700
W int. zmarłych do Miłosierdzia Bożego:
+ Tomasza Jarosińskiego – od kolegów z pracy
+ Pawła Olasa – od ucz. pogrzebu.
+ Mariana Olejnika – od syna Jerzego z rodz.
+ Stanisławy Suszyńskiej – od Eweliny z Marcinem i Julką.
+ Alfredy Jóźwiak – od wnuczki Sylwii z rodz.
+ Heleny Polkowskiej – od wnuczek: Oli i Kasi z mężem.
+ Anny Mruklik – od Marysi z rodz.
+ Wacława Olasa – od córki Krystyny z mężem.
+ ks. Ryszarda Kukulskiego – od Bożeny Urbanik z rodz.
+ Marianny Wojtani – od chrześniaka Mariusza.
+ Mirosława Włodarczyka – od teściów Kopcińskich.
+ Stefana Barańskiego – od Lucyny Barańskiej.
+ Wiesława Jureńczyka – od bratowej Bożeny z rodz.
+ Waldemara Komara – od kolegów i koleżanek z Gorzkowic.
+ Zdzisława Nowaka – od brata Henryka z rodz.
+ Marioli Wajdzik – od chrześnicy Małgosi z rodz.
+ Bogdana Nurkowskiego – od prac. Urzędu Pocztowego w Gorzkowicach.
+ Zofii w r. śm., Krzysztofa, Stanisława, Tomasza, Stanisławy Kozłowskich.

Sobota
700
1. + Zeniusza Adamusa – od córki Kamili z rodz.
2. - W int. Parafian.
1700
1. + Stanisława  racji im. i 14 r. śm.; Natalii Olejniczaków.
2. + Józefa 7 r. śm.; Agnieszki, Jana, Wiesławy Musiałów; Stanisławy, Stanisława, Jana Skrobków.
3.+ Ireny Wośko w m-c po śm. – od córki Marzeny z mężem.

Niedziela
700
1. + Henryka, Mirosławy Krakowiaków w r. śm.
900
1. + Heleny, Stanisława, Czesława Kukulskich; Marii, Wawrzyńca, Haliny, Zygmunta, Marka Kulczyckich.
1015
1. + Antoniego w 10 r. śm. Stefanii w 18 r. śm. Krzysztofa Pietrasów; Magdaleny, Janiny Tadeusza Szczęsnych.
1130
1. - W int. Anny z okazji 18 r. ur. o Boże błog. potrzebne łaski i dary Ducha św.
2. - W int. Danuty i Józefa z racji 60 r. ślubu o błog. Boże. Opiekę św. Rodziny
1700
1. + Zdzisława Szcześniewskiego w 6 r. śm.- od żony z rodziną.

© 2018 Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach