Myśl dnia

Dziś obchodzimy

Zwiastowanie Pańskie, uroczystość
Dzień Świętości Życia

Imieniny

Marii, Wieńczysława

myśl dnia
„Życie to powieść Boga. Pozwólmy Mu ją pisać.”
Isaac Bashevis Singer
czytanie

Iz 7, 10-14
Ps 40
Hbr 10, 4-10
Łk 1, 26-38
liturgia dnia

Nekrologi (0)

Odeszli do Pana w 2019r.

Średnia zgonu w 2019r. 76,3 l

INTENCJE MSZALNE

25.03.2019r. - 31.03.2019r.


Poniedziałek
700

1. + Czesława Zięby – od ucz. pogrzebu.
2. + Marianny Wojtani – od Stanisława z rodz.
3. + Mariana Jarzębskiego – od chrześnicy Anny z rodz.
1700
1. + Stanisławy Kuchty w 2 r. śm. – od męża i córek z rodzinami.

Wtorek
700
1. + Aliny Olas – od pielgrzymów z Łowicza.
2. + Marioli Wajdzik – od siostry Magdy z rodz.
1700
1. + Stefana, Danieli Kiełbików zm. z rodz. Kiełbików i Ziembów.
2. + Siostry zakonnej Janiny Górnisiewicz, jej rodziców i rodzeństwa; Józefy Górnisiewicz; Marii i Dominika Dembczyków.

Środa
700
1. + Józefy w 40 r. śm., Czesława, Jana, Krzysztofa Sapotów; Szymona, Apolonii Mojków; Franciszki Dawidowicz; Jacentego Więcławka.
2. + Piotra Ziemby – od brata Jurka z rodz.
1700
1. + Heleny Jakubik – od wnuczki Asi z rodz.
2. + Barbary Talagi – od Eli i Ewy z rodzina.

Czwartek
700
1. + Jana Gieronia – od ucz. pogrzebu.
2. + Henryka Przybylskiego; Sabiny, Stanisława, Tadeusza Składowskich. (np)
1700
1. + Barbary w r. śm., Mirosława Płoszyńskich; zm. z rodz. Wachników.
2. + Julianny, Piotra Gamrotów.

Piątek
700
1. + Anny Studniarek – od Marii Studniarek z rodz.
2. + Marianny Jureńczyk – od Barbary Świerczyńskiej
3. + Zdzisława Nowaka – od chrześniaka Marka z rodz.
1700
1. + Cecylii Turlejskiej.
2. + Stefanii Królikowskiej – od koleżanek z pracy z Gofabetu.

Sobota
700
1. + Anny Wieczorek w m-c po śm. – od wnuków Tomka i Adama z mamą.
2. + Zdzisława Nowaka w 1 r. śm. – od żony i dzieci.
3. + Jana Wieńczka w m-c po śm. – od żony.
4. + Pawła Banaszczyka – od mieszkańców ul. Kościelnej i Dolnej.
5. - W int. Parafian.
1700
Msza Święta o uzdrowienia.

Niedziela
700
1. + Ireny, Zbigniewa, Zofii Wacława, Jerzego Krakowiaków; Marii, Kazimierza Olejniczaków. (np)
900
1. + Anieli, Barbary, Edwarda Dębskich.
1015
1. + Jana Krasonia w 2 r. śm., Heleny, Ignacego Możdżeniów.
1130
1. - W int. Parafian.
1700
1. + Władysławy, Zygmunta, Mariana, Teresy Filów; Józefy, Władysława Rogaczewskich. (np)

© 2019 Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach