Myśl dnia

Dziś obchodzimy

św. Kingi, dziewicy, wspomnienie obowiązkowe

Imieniny

Krystyny, Kingi

Myśl dnia
Strumień łaski nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory.
św. Augustyn
Czytania

Jr 1, 1. 4-10 • Ps 71 • Mt 13, 1-9 liturgia dnia

Transmisja na żywo

Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30

Nekrologi (0)

Odeszli do Pana w 2024r.

Średnia zgonu w 2024r. 77,1 l

ZAKON RYCERZY JANA PAWŁA II

Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pojawiła się w środowisku polskich katolików świeckich i w swej intencji jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. W dniu 2 kwietnia 2012 roku w siódmą rocznicę odejścia do Domu Ojca Błogosławionego Papieża Jana Pawła II Wielkiego, nasz Zakon został kanonicznie erygowany przez ordynariusza Warszawsko-Praskiego Abpa Henryka F. Hosera SAC i podniesiony do kanonicznego Publicznego Stowarzyszenia Wiernych Świeckich. Naszymi kolejnymi kreatorami zostali Jego Ekselencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski i Jego Ekselencja Stanisław Kardynał Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski.

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest stawianie sobie za wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II realizują poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

 - obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia,
 - dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,
 - promocja nauczania Jana Pawła II,
 - promowanie katolickiej duchowości świeckich,
 - wzajemna pomoc bratnia,
 - wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia),
 - promocja duchowości mężczyzny,
 - wspieranie chrześcijan.

Rycerze Zakonu Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążą do upowszechniania treści i form Jego nauczania.

Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła jaką jest parafia w której Bracia Rycerze, którzy koncentrują w niej swe życie religijne tworzą Chorągiew. Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są: Komandoria organizująca życie Zakonu na terenie danej Diecezji oraz Prowincja Krajowa organizująca życie zakonu na terenie danego kraju. Na czele całego Zakonu stoi Generał Zakonu z Radą Generalną.

Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu Braci przy akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu pełni funkcję jej kapelana lub wyznaczy innego księdza do wypełnienia tej roli. Nazwa Chorągwi nosi nazwę patrona parafii. Każdą nową Chorągiew powołuje do życia Prowincjał lub Generał, od którego otrzymuje ona sztandar narodowy, którego pielęgnowanie i prezentowanie podczas uroczystości, jest jednym z głównych zadań Chorągwi. Członkowie Chorągwi, wybierają spośród siebie na roczną kadencję oficerów, będących władzą wykonawczą Chorągwi. Komandorię tworzą  wszystkie Chorągwie działające na terenie danej Diecezji. Na jej czele stoi wybierany na trzy lata Komandor, który jest odpowiedzialny za kontakty z Biskupem diecezjalnym i koordynowanie działań rycerstwa w danej diecezji. Prowincja Krajowa - tworzą ją wszystkie Komandorie. Na czele Prowincji stoi Prowincjał.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II jest pierwszą tego rodzaju organizacją katolików świeckich w Europie.

Aktualnie w Polsce istnieje 25 Chorągwi Zakonu zorganizowanych w 8 Komandoriach  oraz jedna Chorągiew Niebieska dla tych Braci, którzy odeszli do Domu Ojca. Jesteśmy  w Diecezjach: Warszawsko - Praskiej, Warszawskiej, Łódzkiej, Warmińskiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Krakowskiej, Łomżyńskiej, Włocławskiej i Krakowskiej - a więc teraz czas na Naszą Diecezję Częstochowską.

Nie stój z boku - zostań Naszym Bratem.

Daj dowód swojej wiary.

Czekamy na Ciebie.

Podejmij decyzję i zgłoś się do Księdza Proboszcza, lub któregoś z miejscowych kapłanów, albo  skontaktuj się z naszym Bratem na terenie Naszej Parafii  pod numerem 601-276-479.

VIVAT IESUS - TOTUS TUUS

© 2024 Parafia NSPJ w Gorzkowicach